System drenarski

System drenarski to rozmieszczenie dookoła budynku rur drenarskich na poziomie fundamentów. Wykonuje się go w celu zmniejszenia poziomu wód gruntowych. Dobrze jest aby rury były owinięte włókniną, ponieważ działa ona jak filtr, który zabezpiecza przed zbieraniem się mułu i piasku. Na rogach budynku montowane są studzienki drenarskie, które służą do kontroli i ewentualnego płukania rur z piasku czy mułu.

W skład systemu wchodzą:2014-04-17 11.41.18

  • rury drenarskie z otworami
  • geowłóknina
  • kształtki do łączenia rur
  • studzienki drenarskie