ZPW Trzuskawica S.A.

wapno

Wapno hydratyzowane Bielik materiał wiążący na powietrzu, którego głównym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2. Otrzymuje się go w wyniku hydratyzacji wapna palonego (reakcji z wodą) a następnie dwustopniowej separacji.


 

Alpol

 

Wapno hydratyzowane, produkowane poprzez hydratację (gaszenie „na sucho”) wysokiej jakości, bardzo aktywnego wapna palonego mielonego. Przeznaczone głównie do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. Zaprawy zawierające wapno hydratyzowane charakteryzują się wysoką alkalicznością, dlatego polecane są do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie.