NadprożeNADPROŻA SOLBET Z BETONU KOMÓRKOWEGO

Elementy nadprożowe Solbet stosuje się jako gotowe sklepienie nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach osłonowych i nośnych podłuznych i szczytowych oraz w ścianach wewntrznych nośnych i działowych jako elementy wykonane z betonu komórkowego zbrojone o szerokości belki 12 i 18cm i długości 140, 160, 200, 230cm.

 

 

 

3500_leier_strong

NADPROŻA CERAMICZNE LEIER

Nadproża zespolone z belkami sprężonymi typu LEIER STRONG N-115x71 są elementami zamykającymi otwory okienne i drzwiowe w konstrukcjach ściennych ceramicznych o różnych grubościach i przeznaczeniu. Składają się z trzech elementów które wzajemnie ze sobą współpracują:
a) prefabrykowanych belek sprężonych LEIER STRONG N-115x71
b) nadbudowy belek w postaci nadmurówki lub nadbetonu
c) żelbetowego wieńca stropowego.