Współpracujemy z największymi producentami cementu na polskim rynku: Dyckerhoff Polska oraz Lafarge.

Oferujemy Państwu cement workowany oraz cement luzem.

  

 

CEM I 42,5R jest cementem portlandzkim klasy 42,5R według EN 197-1. Głównym składnikiem CEM I 42,5R jest klinkier portlandzki z dodatkiem mieszanki gipsu i anhydrytu jako regulatora czasu wiązania.

 

ZCEM Ialecane stosowanie

 

CEM II/B-V 32,5R,Cementem portlandzkim popiołowym klasy 32,5R według EN 197-1, jego głównymi składnikami są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. 

 

ZalCEM IIecane stosowanie

 

 

CEM IV/B 32,5R jest cementem pucolanowym klasy 32,5R według PN-EN 197-1. Głównymi składnikami CEM IV/B 32,5R są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

 Cement

Zalecane stosowanie

 

CEM II/B-M (V-LL)42,5R - Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 197-1. W skład cementu wchodzi klinkier portlandzki, popiół lotny krzemionkowy, kamień wapienny oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia w postaci gipsu). Proporcje dodatków zostały tak dobrane, aby w pełni wykorzystać własności hydrauliczne popiołów lotnych oraz polepszyć własności reologiczne mieszanki betonowej.

Zalecane stosowanie